28 november 2021

Spårvagnen till och från Marstrand

Den batteridrivna färjan över till Marstrand kallades så.
HAMNFÄRJAN II Hamnfärjan II byggdes 1948 av Gösta Johansson i Kungsviken på Orust. Den blev i det närmaste identisk med sin föregångare, Hamnfärjan I. En elektrisk motor på 8 hk (ASEA) drivs av 40 batterier (celler) på 2 Volt vardera, vilka sammankopplade ger 80 Volt. Valet av driftsätt finner vi i dag vara mycket framsynt och miljövänligt. 
Färjan laddades automatiskt med ström varje gång man lade till både på Martrandssidan och på Koön och färjan var därför alltid redo att tas i bruk. Teoretiskt kan vi idag köra 8-10 timmar med fulladdade batterier. 
 Hamnfärjan II trafikerade Marstrands hamn fram till juni 1985 då kommunen ville skrota den gamla trotjänaren. Då bildades Färjans Vänner, en ideell förening vars målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan fungera som ett av Marstrands mest kända och uppskattade inslag i hamnbilden. Färjan är unik och har ett stort kulturhistoriskt värde - förmodligen den enda elektriskt drivna färjan i hela världen.
" Spårvagnen" blev det namn som turisterna från Göteborg gav Hamnfärjan, sannolikt på grund av den blå färgen och likartad teknik, som påminde om en spårvagn. Många har kommit till Marstrand för en tur med "spårvagnen på vattnet". 
Ca åtta miljoner passagerare har åkt med Hamnfärjan II under den tid hon var i aktiv tjänst. Färjan genomgick en omfattande renovering (1996-1999), mestadels med frivilliga krafter men även viss professionell hjälp och inte minst ett fantastiskt stöd från välvilliga och generösa sponsorer. 
 Den 3 juli 1999, kunde Hamnfärjan II åter tas i bruk och officiellt invigas av dåvarande landshövdingen och kommunfullmäktiges ordförande. [textkälla]
Bilder från sep 2016. Sony Nex-5n med Sony 18-55mm.

Att jag lägger in den nu beror på att Reymar foto publicerade sin bild från 1965 på Instagram.24 november 2021

Torpa i dimma

Från gårdagens lilla biltur över Dannike och Länghem. Fler av mina bilder på Torpa stenhus och det vackra området har jag [här]
Sony Nex-5t med Sigma 19mm f2,8