2 april 2020

Silversmedjan

I en liten avlång källare med välvda vitkalkade väggar och tak håller de till, kvinnorna som bearbetar olika metaller till vackra smycken.


Bilder från 2017-08-23

30 mars 2020

Bobinfabrik i Månstad

Nu kanske ni är mer lärda än blogginnehavaren som fick söka upp vad bobin var. Bobin = rulle eller spole där man rullar upp tråd eller garn.
En vacker skylt.


historielänk till fabriken [här]

Kvarnen Stocken vid Jälmån i Dalstorp

Mycket vatten, stenblock och mossa blir det... men detta är det sista nedslaget på en liten del av Jälmån och Jälmåleden. Ungefär här vänder Jälmåleden och sträcker sig söderut igen.

Strax uppströms från Spiksmedjan finns Stocken.
Stocken kallades den gamla stockbron som gick över Jälmån just här vid kvarnen. Kvarnen var tre våningar  hög och är numera en ruin eftersom den till stora delar revs 1944.
Jag gillar gamla vägräcken i huggen sten här fick jag också den delen tillfredsställd.

29 mars 2020

Spiksmedjan vid Jälmån i Dalstorp

Strax uppströms från Hjälmafors Bruk låg Spiksmedjan och hit levererade bruket bearbetat järn.
På en sten någonstans står det ”Med ihärdighet, god vilja och en trogen föresats kan nästan allting besegras och övervinnas.” och nog kunde det behövas ihärdighet med att hugga och stapla alla dessa stenblock till fördämningar, vattenleder och byggnader.28 mars 2020

Hjälmafors Bruk Jälmån i Dalstorp

Jälmåleden verkar vara en vacker led.
Leden börjar strax söder om Nittorp och sträcker sig till strax norr om Dalstorp, och här norr om Dalstorp gjorde jag ett nedslag idag.
Tre intressanta lämningar i naturskönt område blev det.

Först ut lämningarna av Hjälmafors Bruk som levererade bearbetat järn till Spiksmedjan strax uppströms.
Hjälmafors bruk fanns bara mellan 1865-1889 och 1889 revs bruket.