26 september 2010

ASG-skylten i ÅmålASG - AB Svenska Godsbilcentraler under åren 1935-2000 sedan blev det Danzas och numera heter det DHL. Under de flesta av ASG åren var SJ den dominerande ägaren.

Trivsamt


Ett dass som ligger i närheten av Mellerud. Dasset var det som var bäst bevarat av alla uthusen, allt annat låg i spillor.

20 september 2010

Gengas i Tösse


Macken i Tösse är stängd sedan länge, numera kör Tösseborna på gengas.

17 september 2010

Stationskiosken i Kinna


Eller Servicekiosken som den verkar heta numera. En äkta kiosk som legat på denna plats under många år.

2 september 2010

Shell i Bengtsfors


Shell i Bengtsfors, bilden fotad uppifrån berget där Halmens hus och hembygdsparken ligger. Skulle ta en kopp där uppe men det var stängt, så var hittar man kaffe lättast i Bengtfors, det är inte lätt... rakt fram mot centrum eller kanske Larsson i Arvika kan bjuda på en kopp.

Timberland i Uddevalla

1 september 2010

BP i Naum

BP i Naum utmed E3 söder om Vara en gång på 70-talet. Idag ser samma mack ut så här, Macken är borta det finns en servicebutik och Vägkrogen Prästkragen. På de tre pumpfundamenten i betong finns numera bara papperskorgar och GB glassreklam.

En svamp i Lidköping

Återigen ett svampliknande rastplatsbord ensamt i ett hörn av en rastplats på väg 184.