22 april 2011

MHF Motell i Huskvarna

Snubblade på detta nedlagda Motell idag mitt emellan Huskvarna och Jönköping. Att det varit ett Motell var inte svårt att se, helt rätt byggt med bilen under tak rakt utanför rummet. Rumslängan var byggd i form av en halvcirkel. Det visade sig att det var ett gammalt MHF Motell.
Den 28 maj 1968 öppnade MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) ett motell vid nuvarande Birkagatan mellan Huskvarna och Jönköping. Intill huvudbyggnaden, som innehöll reception, restaurang och hotellrum, fanns låga övernattningslägenheter med carport för bilen. Dessa hade byggts av bilföretagaren Mats Hultgren och kom att ingå i motellet. Idag 2011 är det ombyggt till studentbostäder.


Inlägg från 2011-04-22 uppdaterat 2016-04-24