18 januari 2010

9 januari 2010

Motel Ålleberg i Falköping

Shell och Motel Ålleberg i Falköping, här har jag druckit kaffe och tagit en macka ganska många gånger innan mitt kvälls/nattpass började.