Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-09-20

Gengas i Tösse


Macken i Tösse är stängd sedan länge, numera kör Tösseborna på gengas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!