Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-09-01

BP i Naum

BP i Naum utmed E3 söder om Vara en gång på 70-talet. Idag ser samma mack ut så här, Macken är borta det finns en servicebutik och Vägkrogen Prästkragen. På de tre pumpfundamenten i betong finns numera bara papperskorgar och GB glassreklam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar