19 juni 2021

Alphems Arboretum i Floby

Alphem är anlagd under åren 1903-1953 av lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt. Här kan besökaren vandra bland 200 olika sorters träd och buskar samt förundras över Gegerfeldts omfattande stenläggningar. Gegerfeldts stuga har stått som förebild för dvärgarnas stuga i filmen om Snövit. I anslutning till parken finns också en kaffestuga, som öppnar 1 maj 2021, kaffestugan är coronaanpassad. Kaffestugan är handikappanpassad med ramp och RWC. Källa text

 

2 kommentarer: