14 februari 2021

Hoppbacken i Hindås

Mellan Göteborg och Borås finns denna gråa hoppbacke. Den stora betonghoppbacken stod klar 1933 och sedan 1986 har hoppbacken stått övergiven och outnyttjad. På senare år (2015?) har man gjort en översyn och fixat delar av betongen så att den skall vara säker och kunna stå kvar som ett byggnadsminna. Bilder från nov 2009.

2 kommentarer: