29 mars 2020

Spiksmedjan vid Jälmån i Dalstorp

Strax uppströms från Hjälmafors Bruk låg Spiksmedjan och hit levererade bruket bearbetat järn.
På en sten någonstans står det ”Med ihärdighet, god vilja och en trogen föresats kan nästan allting besegras och övervinnas.” och nog kunde det behövas ihärdighet med att hugga och stapla alla dessa stenblock till fördämningar, vattenleder och byggnader.2 kommentarer: