16 november 2018

Järnvägsområdet Borås ÖfwrePampig byggnad som numera inhyser företag och kontor. Stationen ligger utmed Borås-Herrljunga Järnväg. Stationen invigdes i juli 1863 i närvaro av Karl XV och användes under ett sekel, fram till 1968.

2 kommentarer: