2018-03-19

Plats för studier


Jag tycker mig märka att dagens moderna caféer mer och mer har blivit en studie- och arbetsplats.
Man köper en kaffe och loggar in på det lokala nätverket och pluggar in strömadaptern och sedan kan bli några studie/arbetstimmar vid borden.
Kanske till förtret för både kunder och cafépersonalen.
Men detta "fenomen" för med sig att det blir en lugn atmosfär och behaglig ljudnivå i lokalen, vilket jag gillar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar