2017-12-10

Tiderna ändras

Idag är det den stora tidtabellsändringsdagen. För ett antal år sedan ändrades tidpunkten för ändringen från sommaren till 10 december. Kanske helt okej för de som bor i varmare länder, men att försöka öppna tidtabellstavlor i Sverige när temperaturen pendlar på runt -20 grader kan ha sina svårigheter. December 2009 var det några kalla mornar då vi fick i uppdrag att skifta tidtabellerna runt om i Sjuhärad.

1 kommentar: