Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2016-12-04

En dag i tunnelbanan - T Centralen

Från station Svedmyra in mot T-centralen.Väl i T-centralen tar man sig ned via rulltappor till Blå Linjen som ligger 40 meter under marknivå.
Fakta om konstverken: Blå bladrankor och blommor och silhuetter av byggnadsarbetare av Per Olov Ultvedt.
Vid gångtunneln med rullbandet har olika konstnärer gjort målningar som byts ut emellanåt, bland annat av Ola Billgren, Jan Håfström, Olle Kåks, och Ulla Wiggen.
Carl Fredrik Reuterswärd, "Take the A-train", 1984.
Sedan hösten 2011 sitter längs väggarna vid rullbandet i blå gången information kring Citybanan samt ett bildcollage med ett stort antal fotografier över T-centralen med dess omgivningar under hela perioden från dåtid (50-tal) till nutid.Via rullbandVia några rulltrappor igen.

klickbara bilder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!