Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2013-04-21

Vingplogen i Åmål
Perra kommenterar om en vingplog: Ur SJ:s SÄO (Säkerhetsordning) 1947. Befordringsvillkor för vissa arbetsmaskiner och specialfordon § 43: 7 ”Snöplog på egna hjul, vartill hänföres vingplog med sidovingar samt med eller utan nosvinge, tenderplog, amerikansk plog utan sidovingar, snöslunga med roterande skovelhjul, snöskrapa med sidovingar för indragning av snö i spåret (arbetar i samband med snöslunga): Arbetande: I särskilt anordnat snöplogståg med en sth av högst 40 km eller, i vingplogståg, efter medgivande av biö högst 60 km; snöskrapa skall i regel dragas, vingplog skjutas eller dragas, tenderplog samt amerikansk plog och snöslunga skjutas. Ej arbetande: Vingplog: efter banbefälets hos tl framställda begäran i tåg med en sth av högst 40 km, om sth ej får vara 60 km enl. anslag på vingplog, som har axlar med med längre lagergångar; kopplas sist men ej intill vagn upplåten för resande och skall vara rättvänd samt bemannad med en man, som ansvarar för att plogvingarna hållas indragna och att plognosen är upplyft; är vingplogen försedd med låst stängningsanordning för vingarna och plognosen, får den – rättvänd- gå obemannad, om snöförhållandena tillåta detta.


Bilder från september 2012 [HÄR]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar