Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2012-09-03

Esso i Ed

Min andra Nu-bild av en Essotapp i Ed bara ca 50 meter från den förra och i stort sett på samma gata. Jag misstänker att denna mack som verkar ha glaskupoler på pumparna (kan det vara 40-talet) revs och att Essomacken i min tidigare post är en senare vykortsbild där flytten är genomförd.
Vykortsbilden kommer från http://perrasmotornostalgi.blogspot.se/

2 kommentarer: