Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2012-07-01

Post & Televerket i Örebro

Televerkets äldre huvudbyggnad i Örebro är uppförd 1913-1914 efter ritningar av Magnus Dahlander (1862-1951). Den tillbyggdes mot söder 1935-1936 efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad (1886-1953) och inrymde fram till 1987 även Posten. Ingången är svagt spetsbågig med profilerad omfattning, krönt av lilla riksvapnet samt flankerad av två skulpterade örnar. (textkälla bebyggelseregistret i örebro)

2 kommentarer:

  1. Ståtlig byggnad
    mvh micke

    SvaraRadera
  2. Den måste ha blivit utbyggd i "österlig" riktning (mot Nicolaikyrkan) senare än utbyggnaden mot söder. Det var i a f i den "österliga" utbyggnaden som postkontoret "Örebro 1" fanns med en enormt stor målning i vitt/grått/svart av örebrosonen Karl-Axel Pehrson (just det: guldbaggens skapare).

    Numera finns en stor del av Örebro läns historia samlad i byggnaden - men med ingång från andra sida av kvarteret - Arkivcentrum Örebro län.

    SvaraRadera