Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2011-07-31

El Macko i Skivarp

Hjälppaket ska återuppliva bensinstationer på glesbygden. I många av Skandinaviens mindre samhällen finns det inte längre bensinmackar vilket kan få stora konsekvenser för orten. Bensinstationstillverkaren CGH står beredd med ett hjälppaket i form av ett nyckelfärdigt stationskoncept. Anläggningen är uppbyggd i moduler, flyttbar och förhållandevis enkel att installera. Endast pumpar och kortläsare behövde eftermonteras. Dessutom är driften enkel, eftersom all aktivitet kan övervakas via en webb understödd användarinterface. Ny beställning av bensin och diesel sker automatisk när nivån sjunker till en viss punkt.
källa text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!