16 juli 2010

Gulf i Vanneberga

En tidig Gulf-mack i Sverige fanns i Vanneberga, längs väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Byggnaden finns fortfarande kvar men vid denna mack har det inte sålts någon bensin på länge. Det är en liten oansenlig kubformad byggnad med stora fönster. Stationens formspråk och lyktan framför vittnar om den tidigare verksamheten, trots att pumparna är borttagna och det växer gräs ända fram till entrén. De två parallellt gående vertikala ränderna på fasaden vittnar om att det är en före detta Gulf-mack. Äldre mackar av detta slag är snart en raritet längs de svenska vägarna.
Från 1900-talets början har det funnits ett flertal bensinbolag i Sverige. Idag har många försvunnit, bytt namn eller köpts upp av ett annat bolag. Till en början placerades bensinpumpen utanför lanthandeln, därefter växte det fram mindre bensinmackar. Dagens bensinstationer består idag ofta även av livsmedelsbutik, biltvätt och verkstad. Sverige var först i Europa med självbetjäning. De olika bolagen har alltid haft sina egna logotyper och färger. Bolagen gav också ut Sverigekartor med sina bensinmackar markerade.


Det amerikanska oljebolaget Gulf etablerades i Sverige år 1937 efter att ha köpt upp sovjetiska Nafta, som redan var etablerat i landet. År 1983 köptes Gulf upp av Q8 och från 1999 fusionerade OK och Q8 till ett bolag, OK-Q8. Gulf kändes igen genom sin orange-blåa logotyp. Eftersom Gulf hyrde in sig i mackar kunde bolaget inte styra den arkitektoniska utformningen lika hårt som andra bolag, utan det var främst bolagets märke och generösa reklam som blev vägledande. När Q8 köpte upp Gulf 1983 fanns 426 Gulf-mackar i landet.
Källa Länsstyrelsen Skåne län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar