Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-06-13

Vi ska äta, ni ska laga.

Kanske ett gammalt dagvattenrör eller kanske ett minne från när industrier och färgerier utmed Viskan dels var beroende vattnet i Viskan men också släppte ut avfall och föroreningar rätt ut i Viskan.
Vi ska äta, ni ska laga, var ramsan som man som barn lärde sig Hallands åar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar