Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-05-30

Vägstump av R5En öde vägstump som jag inte hittat förr. Efter Torhult, där för övrigt Riksfemman går igenom, inne på en eländig grusväg någon kilometer kryssande mellan potthål, timmerstockar och för övrigt eländig grusväg vid sidan av R40 öppnade sig plötsligt en bit belagt vägavsnitt.
Den hade gulmålad mittmarkering så detta är en bit av den ursprungliga dragningen ev Riksfemman mellan Jönköping och Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar