Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2009-09-02

Strängbys Lanthandel.

Lanthandeln i Strängby ligger mellan Sandhem och Kättilstorp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar