Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-03-30

Kyrkan i Dannike


Dannike kyrka från medeltiden tros ha uppförts på 1200-talet. Från samma tid är dopfunten av sandsten. Först 1909 fick kyrkan sitt torn och då flyttades kyrkklockan från klockstapeln på kyrkogården till det nya tornet. Vid samma renovering tillkom sakristian och kyrkans nuvarande kor.
Legenden berättar om ett Dannike, hårt drabbat av digerdöden på 1300-talet och om hur byn glömdes bort och växte igen. Först 200 år senare återupptäcktes kyrkan då ett par jägare kom förbi och råkade skjuta en pil i kyrkväggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar