Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2007-12-02

Whipped Sweet Cream


Sweet Cream & Other Delights LP kom 1978 och Herb Albert Whipped Cream & Ohter Delights kom 1965.
Dolores Erickson (född 1935) är modellen på Herb Alberts album. Hon blev känd som en "LP-omslagsmodell" och förekom på flera omslag under åren. Bildidén på Herb's Whipped Cream & Other Delights blev kopierad på fler LP än Sweet Cream's album.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar