Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2007-05-18

It's here! Hear it!


Reklamannons för Elvis första album efter tjänstgöringen i Tyskland - Elvis is back, 1960

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar