Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2013-07-17

Klaffbron i Vänersborg

P7010463 Jag väljer att citera Perra som har lite fakta om bron: "Järnvägsbron i Vänersborg är en mycket speciell konstruktion. Den invigdes 1916 och är en bro av s.k. enkelklafftyp. Bron finns på järnvägssträckan Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga. Banan var från början en privat järnväg och förstatligades 1940. I slutet av 1940-talet elektrifierades sträckan, något som var knepigt att lösa när det gällde klaffbron eftersom motvikten går ända ner mellan rälerna när den fälls upp och alltså skär tvärs igenom där kontaktledningen går. Motvikten är ett järnskelett omgivet av armerad betong. Många lokförare har genom åren tyckt att det varit lite läskigt att passera under denna betongklump. [...] I dag lever järnvägsbron i Vänersborg på övertid. Den är inte dimensionerad för den belastning den utsätts för nu. Dels handlar det om grundläggningen i vattnet och dels är det flera saker som inte längre går eller lönar sig att reparera på bron. Planen är att bron ska bytas ut inom de närmaste fem åren." P7010466 P7010471 P7010473 ett inlägg från Inte utan min kamera

1 kommentar: