Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations

2010-06-10

En DBS i busken

"Döden Bakom Styret" sa vi i lite förklenande ordalag till dem som kom till skolan med en DBS cykel. Dessa ägare har nu växt upp men orden kanske klingar i huvudet än. Kan det vara därför de gömmer cykeln i buskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar